Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Γιατί συμμετέχουμε

Ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 27 μαθητές και τους ζητήθηκε να επιλέξουν πέντε (5) λόγους συμμετοχής στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα και να τους αξιολογήσουν με σειρά σημαντικότητας από 1 εώς 5 (το 1 σηματοδοτεί τους πρωτεύοντες λόγους, το 5 σηματοδοτεί τους λιγότερο σημαντικούς λόγους). Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο παραπάνω γράφημα. Ο οριζόντιος άξονας χ περιλαμβάνει τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο πρωτεύων άξονας ψ (αριστερά) έχει το ποσοστό των μαθητών που ανέφερε τον κάθε λόγο συμμετοχής (όσο πιο ψηλή η μπάρα τόσο πιο πολλοί μαθητές ανέφεραν το λόγο) και στο δευτερεύοντα άξονα ψ (δεξιά) φαίνεται ο διάμεσος της αξιολογικής κλίμακας (ο μικρότερος αριθμός σημαίνει ότι οι μαθητές αξιολόγησαν το λόγο ως σημαντικό). Για παράδειγμα, το 92% των μαθητών ανέφεραν ως λόγο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα την εκδρομή και κατά μέσο όρο ο λόγος αυτός αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντικός (1). Επίσης, η βιωματική γνώση δεν ήταν πολύ δημοφιλής λόγος, αφού αναφέρθηκε από το 12% των μαθητών, ωστόσο κατά μέσο όρο αξιολογήθηκε με υψηλή σειρά σημαντικότητας (2).

2 σχόλια:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 27 μαθητές και τους ζητήθηκε να επιλέξουν πέντε (5) λόγους συμμετοχής στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα και να τους αξιολογήσουν με σειρά σημαντικότητας από 1 εώς 5 (το 1 σηματοδοτεί τους πρωτεύοντες λόγους, το 5 σηματοδοτεί τους λιγότερο σημαντικούς λόγους). Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο παραπάνω γράφημα. Ο οριζόντιος άξονας χ περιλαμβάνει τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο πρωτεύων άξονας ψ (αριστερά) έχει το ποσοστό των μαθητών που ανέφερε τον κάθε λόγο συμμετοχής (όσο πιο ψηλή η μπάρα τόσο πιο πολλοί μαθητές ανέφεραν το λόγο) και στο δευτερεύοντα άξονα ψ (δεξιά) φαίνεται ο διάμεσος της αξιολογικής κλίμακας (ο μικρότερος αριθμός σημαίνει ότι οι μαθητές αξιολόγησαν το λόγο ως σημαντικό). Για παράδειγμα, το 92% των μαθητών ανέφεραν ως λόγο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα την εκδρομή και κατά μέσο όρο ο λόγος αυτός αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντικός (1). Επίσης, η βιωματική γνώση δεν ήταν πολύ δημοφιλής λόγος, αφού αναφέρθηκε από το 12% των μαθητών, ωστόσο κατά μέσο όρο αξιολογήθηκε με υψηλή σειρά σημαντικότητας (2).

    ΑπάντησηΔιαγραφή