Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Γιατί συμμετέχουμε

Οι μαθητές της ομάδας αξιολόγησαν τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μετά την επιλογή των λόγων που έγινε μέσα από συζήτηση, κάθε μαθητής επέλεξε ιεραρχικά έξη από αυτούς.


ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Να μας αναπτύξει την αγάπη για διατήρηση του περιβάλλοντος
 2. Να μας αναπτύξει την αγάπη και τη φροντίδα για το φυσικό
περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος
 1. Να μας μάθει να συλλέγουμε στοιχεία για ένα θέμα
 2. Να μας μάθει την κριτική και τη δημιουργική σκέψη
 3. Να μας μάθει να βρίσκουμε λύσεις για ένα πρόβλημα
 4. Να γνωρίσουμε τα προβλήματα της γειτονιάς μας και να ψάξουμε να βρούμε λύσεις
 5. Να μας δώσει την ευκαιρία να πάμε εκδρομή
 6. Να μας δώσει την ευκαιρία να συλλέξουμε πληροφορίες από ιντερνέτ και βιβλία
 7. Να μας δώσει την ευκαιρία να συλλέξουμε πληροφορίες από ειδικούς, ανθρώπους της γειτονιάς κ.λ.π
 8. Να μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε πως επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές πως βγάζουμε συμπεράσματα
 9. Να μας δώσει την ευκαιρία να εκφράσουμε τι πιστεύουμε για διάφορα θέματα
 10. Να μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε να ακούμε και να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων
 11. Να μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε να δουλεύουμε σε ομάδες με άλλα παιδιά
 12. Να μας δώσει την ευκαιρία να καταλάβουμε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα και έχουν σχέση με τι άνθρωποι είμαστε τι αξίες έχουμε και τι κάνουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής
 13. Να μας  δώσει την ευκαιρία να μην είμαστε αδιάφοροι στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας
 14. Να μας δώσει την ευκαιρία να ενημερωθούμε για διάφορα ζητήματα

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, μετά από στατιστική επεξεργασία φαίνονται στο γράφημα. 


ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  (25  ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

% ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ


ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1

5

20%

         4,17  


2

4

16%

         3,33  


3

8

32%

         6,67  


4

7

28%

         5,83  


5

8

32%

         6,67  


6

2

8%

         1,67  


7

22

88%

       18,33  


8

7

28%

         5,83  


9

1

4%

         0,83  


10

3

12%

         2,50  


11

4

16%

         3,33  


12

14

56%

       11,67  


13

14

56%

       11,67  


14

3

12%

         2,50  


15

7

28%

         5,83  


16

11

44%

         9,17  ΣΥΝΟΛΟ

120    100,00  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου